Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde sabit F büyüklüğünde kuvvet ile çekilen cisimlerin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir.Sırayla A, B ve C cisimlerinin kütleleri mA , mB ve mC' dir.Buna göre kütlelerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?  A)mA = mB > mCB) mB = mC > mAC) mA = mB = mCD) mC > mB > mAE) mA > mB > mC

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde sabit F büyüklüğünde kuvvet ile çekilen cisimlerin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir.

Sırayla A, B ve C cisimlerinin kütleleri mA , mB ve mC' dir.

Buna göre kütlelerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?  


A)mA = mB > mC
B) mB = mC > mA
C) mA = mB = mC
D) m> mB > mA
E) m> mB > mC

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:56
  • Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde sabit F büyüklüğünde kuvvet ile çekilen cisimlerin hız - zaman grafikleri şekildeki gibidir.
  • A, B ve C cisimlerinin kütleleri mA , mB ve mC'dir.

  • Grafikte, F büyüklüğünde kuvvet ile çekilen cisimlerin hız -zaman grafikleri çizilmiştir.

  • Cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki, grafiklerin eğimlerinden anlaşılır.

  • Eğimi en dik olan grafik, kütlesi en küçük olan cisme (C) aittir.

  • Eğimi en yatay olan grafik, kütlesi en büyük olan cisme (A) aittir.

  • mB = mC > mA