Şekildeki eğik düzlem ile 5 kg kütleli cisim arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,2 dir.Sistem serbest bırakıldığında ipte oluşan T ip gerilmesi kaç Newton'dur?( sin 53o = 0,8 ; cos 53o = 0,6 ; g = 10 N/kg )A)12B) 13C) 14D) 15E) 16

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Şekildeki eğik düzlem ile 5 kg kütleli cisim arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,2 dir.

Sistem serbest bırakıldığında ipte oluşan T ip gerilmesi kaç Newton'dur?

( sin 53= 0,8 ; cos 53= 0,6 ; g = 10 N/kg )


A)12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:25
 1. Cismi serbest bıraktığımızda iki kuvvet cismi hareket ettirecek. Bunlar ağırlık kuvveti (W) ve sürtünme kuvveti (F) olacaktır.
 2. Ağırlık kuvvetinin x ve y bileşenlerini ayrı ayrı ele alalım.
  • Ağırlık kuvvetinin x bileşeni (W_x): W_x = m g sin(53°) = 5 kg 10 N/kg 0,8 = 40 N
  • Ağırlık kuvvetinin y bileşeni (W_y): W_y = m g cos(53°) = 5 kg 10 N/kg 0,6 = 30 N
 3. Sürtünme kuvveti:
  • F = k * N
  • Burada N, cismin yüzeye uyguladığı normal kuvvettir, ancak şimdilik bu değeri bilmiyoruz.
 4. Cismin serbestçe düşmesini sağlamak için, ipte oluşan gerilme kuvvetinin (T) olması gerekir.
  • T = W_x + F = 40 N + 0,2N = 44 N.
 5. Normal kuvveti (N) bulmak için, cismin ivmesiz hareket ettiğini biliyoruz.
  • N = W_y = 30 N.
 6. Artık sürtünme kuvvetini (-F) bulabiliriz.
  • F = 0,2N = 6 N.

Sonuç olarak, ipte oluşan gerilme kuvveti (T) 44 N'dur.