Özdeş yaylarla kurulan Şekil-I ve Şekil-II'deki yaylar sürtünmesiz ortamlarda harmonik hareket yapmaktadır.Periyotları sırası ile T1 ve T2 olduğuna göre T1/T2 oranı kaçtır?A)1/2B) 2/3C) 2D) 3E) 4

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Özdeş yaylarla kurulan Şekil-I ve Şekil-II'deki yaylar sürtünmesiz ortamlarda harmonik hareket yapmaktadır.

Periyotları sırası ile T1 ve T2 olduğuna göre T1/T2 oranı kaçtır?


A)1/2
B) 2/3
C) 2
D) 3
E) 4

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:15
  1. Özdeş yaylar: Her iki yay da aynı özelliklere sahiptir.
  2. Harmonik hareket: Yaylar düzenli bir şekilde ileri-geri hareket ederler.
  3. Periyot: Bir yay, hareketinin başlangıcından sonuna kadar geçen süreye periyot denir.
  4. Sürtünmesiz ortam: Ortamda sürtünme kuvveti yoktur. Dolayısıyla artarak gitmesinin veya yavaşlamasının önüne geçilir. Sürekli aynı hızda hareket eder.
  5. T1 ve T2: Şekil-I ve Şekil-II'deki yayların periyotları sırasıyla T1 ve T2'dir.
  6. T1/T2 oranı: Bu oran, T1'in T2'ye bölümü ile bulunur.

Bu açıklamalara göre, T1/T2 oranı 2'dir. Bu, Şekil-I'deki yayın periyodunun, Şekil-II'deki yayın periyodundan iki kat daha kısa olduğu anlamına gelir.

Cevap: C) 2