A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:55

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Bitkiler, hava kirliliğini temizler. II. Hayvanlar, ormanları korur. III. İnsanlar, çevreyi kirletir.

Cevap:

B) Yalnız II

Adımlar:

  1. Bitkiler, hava kirliliğini temizler mi?

Evet, bitkiler fotosentez yoluyla karbondioksiti oksijene dönüştürürler.

  1. Hayvanlar, ormanları korur mu?

Evet, hayvanlar ormanlarda yaşar ve ormanların korunmasına yardımcı olurlar. Hayvanlar, ormanlardaki ağaçları ve diğer bitkileri yerler ve bu bitkilerin büyümesini sağlarlar. Ayrıca, hayvanlar ormanlardaki zararlı böcekleri ve diğer hayvanları yerler ve bu hayvanların ormanlara zarar vermesini önlerler.

  1. İnsanlar, çevreyi kirletir mi?

Evet, insanlar çevreyi çeşitli yollarla kirletirler. Örneğin, fabrikalar ve araçlar hava kirliliğine, tarım faaliyetleri su kirliliğine ve çöpler de kara kirliliğine neden olurlar.

Sonuç:

Bu adımlardan anlaşılacağı üzere, yalnızca II. cümle doğrudur.