I) Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almıştır.II) Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almıştır.III) Kaynağı Rönesans felsefesi ve17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir.IV) Kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir.V) En önemli düşünürleri arasında Descartes, Bacon ve Leibniz vardır.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir?A)I-IIB) I-IIIC) II-VD) III-IVE) IV-V

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

I) Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlenmesini yeniden gündeme almıştır.
II) Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almıştır.
III) Kaynağı Rönesans felsefesi ve17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir.
IV) Kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir.
V) En önemli düşünürleri arasında Descartes, Bacon ve Leibniz vardır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir?


A)I-II
B) I-III
C) II-V
D) III-IV
E) IV-V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:41
 1. Aşama: 18. yüzyıl felsefesinin temel özelliklerini öğren.

   1. yüzyıl felsefesi, Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almaz.
  • Doğa yasaları ve akılcılık felsefenin temelini oluşturur.
  • Bilgi ve ilerlemeye dayanan bir kültür hakimdir.
 2. Aşama: Soruyu dikkatlice oku.

  • Soru, 18. yüzyıl felsefesi için doğru olmayan ifadeleri soruyor.
 3. Aşama: İfadeleri tek tek değerlendir.

  • I) Genel olarak insanın kendi yaşamını düzenlemesi yeniden gündeme gelmiştir. Bu ifade doğrudur. 18. yüzyıl felsefesi, bireyin özgürlüğünü ve haklarını ön plana çıkarır.
  • II) Tanrı merkezli toplumsal yapı ve düzenlemeleri esas almıştır. Bu ifade yanlıştır. 18. yüzyıl felsefesi, Tanrı merkezliliği reddeder ve aklın otoritesini savunur.
  • III) Kaynağı Rönesans felsefesi ve 17. yüzyıl felsefesinin ortaya koyduğu ilkelerdir. Bu ifade doğrudur. 18. yüzyıl felsefesi, Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesinden etkilenmiştir.
  • IV) Kesin doğrulara ve bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür egemendir. Bu ifade doğrudur. 18. yüzyıl felsefesi, rasyonalizm ve ampirizm akımlarından etkilenmiştir.
  • V) En önemli düşünürleri arasında Descartes, Bacon ve Leibniz vardır. Bu ifade doğrudur. Descartes, Bacon ve Leibniz, 18. yüzyıl felsefesinin en önemli düşünürleridir.
 4. Aşama: Doğru olmayan ifadeleri belirle.

  • Soruda, II) ve V) ifadeleri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir.
 5. Aşama: Cevap ver.

  • C) II-V

Sonuç: II) ve V) ifadeleri 18. yüzyıl felsefesi için doğru değildir.