Aşırı avlanma belirli bir canlı türünün bulunduğu popülasyonu etkilediği gibi besin zincirinde de önemli değişiklikler meydana getirebilir. Örneğin karidese benzeyen ve balinaların temel besin kaynağı olan krillerin (küçük deniz canlıları) sayısının azalmasında aşırı avlanma önemli bir rol oynamaktadır.Aşırı avlanma faaliyetleri nedeniyle hassas deniz ekosistemleri ve besin zincirlerinde meydana gelen tahribat olağandışı etkiler de yaratabilir. 1980'li yıllardan bu yana okyanuslarda yaşayan ısırgan denizanasının sayısında meydana gelen büyük artış sonucunda Meksika Körfezi, Japon Denizi ve Akdeniz gibi bölgelerin balık yataklarında ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır.Buna göre aşırı avlanma popülasyonda yer alan bireylerde,I. Letal (ölüme neden olan) çekinik özelliklerin artması.II. Genetik çeşitliliğin azalması.III. Popülasyon büyüklüğünün artması.olaylarının hangilerinde etkili olur?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşırı avlanma belirli bir canlı türünün bulunduğu popülasyonu etkilediği gibi besin zincirinde de önemli değişiklikler meydana getirebilir. Örneğin karidese benzeyen ve balinaların temel besin kaynağı olan krillerin (küçük deniz canlıları) sayısının azalmasında aşırı avlanma önemli bir rol oynamaktadır.

Aşırı avlanma faaliyetleri nedeniyle hassas deniz ekosistemleri ve besin zincirlerinde meydana gelen tahribat olağandışı etkiler de yaratabilir. 1980'li yıllardan bu yana okyanuslarda yaşayan ısırgan denizanasının sayısında meydana gelen büyük artış sonucunda Meksika Körfezi, Japon Denizi ve Akdeniz gibi bölgelerin balık yataklarında ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır.

Buna göre aşırı avlanma popülasyonda yer alan bireylerde,

I. Letal (ölüme neden olan) çekinik özelliklerin artması.

II. Genetik çeşitliliğin azalması.

III. Popülasyon büyüklüğünün artması.

olaylarının hangilerinde etkili olur?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:17

1. Adım: Aşırı avlanmanın ne olduğunu anlayın.

Aşırı avlanma, belirli bir canlı türünün nüfusunu sürdürülebilir bir seviyenin altına düşürecek şekilde avlanmasıdır. Bu, söz konusu türün sayısının hızla azalmasına ve hatta yok olmasına yol açabilir.

2. Adım: Aşırı avlanmanın besin zincirini nasıl etkilediğini anlayın.

Bir canlı türünün popülasyonu azaldığında, bu durum o canlı türüyle beslenen diğer canlı türlerini de etkiler. Örneğin, balık popülasyonu azaldığında, bu durum balıkları yiyen martı, kartal ve fok gibi hayvanların da popülasyonunun azalmasına yol açabilir.

3. Adım: Kısa cevap olarak:

Aşırı avlanma yalnızca Genetik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Genetik çeşitlilik, bir popülasyon içindeki farklılıkların miktarıdır. Bu farklılıklar, popülasyonun hastalıklara, iklim değişikliğine ve diğer çevresel değişikliklere karşı daha dirençli olmasını sağlar. Genetik çeşitlilik azaldığında, popülasyonlar daha az uyumlu hale gelir ve yok olma riski artar.