Yukarıdaki şekil malpigi cisimciğinin yapısını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A)I. ve II. damarlardaki hidrostatik basınç eşittir.B) II. damarda, I. damardan fazla üre bulunmaktadır.C) II. damarda amino asit ve vitamin gibi maddeler bulunmaz.D) Glomerulus kılcallarında madde geçişi çift yönlü gerçekleşir.E) II. damardaki plazma miktarı, I. damardan daha azdır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Yukarıdaki şekil malpigi cisimciğinin yapısını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


A)I. ve II. damarlardaki hidrostatik basınç eşittir.
B) II. damarda, I. damardan fazla üre bulunmaktadır.
C) II. damarda amino asit ve vitamin gibi maddeler bulunmaz.
D) Glomerulus kılcallarında madde geçişi çift yönlü gerçekleşir.
E) II. damardaki plazma miktarı, I. damardan daha azdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:44:18
  1. Malpigi cisimciği böbrekte bulunan ve idrar yapımında rol oynayan bir yapıdır.

  2. Malpigi cisimciği, glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşur.

  3. Glomerulus, küçük kan damarlarının oluşturduğu bir ağdır.

  4. Bowman kapsülü, glomerulüsü saran bir kesedir.

  5. Kan, böbreğe gelirken önce glomerulusdan geçer.

  6. Delirken,kan basıncı nedeniyle bazı maddeler glomerulus kılcal damarlarından Bowman kapsülüne süzülür. Bu maddeler su, iyonlar, glikoz, amino asitler ve vitaminlerdir.

  7. Süzülen maddeler, Bowman kapsülünden geçerek proksimal tübüle ulaşır ve büyük kısmı absorbe edilir.

  8. Proksimal tübülde absorbe edilmeyen maddeler, distal tübüle ve sonrasında toplayıcı kanala geçerek idrarla dışarı atılır.