Yapısında 1000 nükleotit bulunan DNA molekülüne ait;I. Deoksiriboz sayısıII. Hidrojen bağı sayısıIII. Fosfat sayısıIV. Adenin sayısıverilerinden hangileri bulunabilir?A)I ve IIB) I ve IIIC) II ve IVD) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Yapısında 1000 nükleotit bulunan DNA molekülüne ait;

I. Deoksiriboz sayısı

II. Hidrojen bağı sayısı

III. Fosfat sayısı

IV. Adenin sayısı

verilerinden hangileri bulunabilir?


A)I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:39:56
 • DNA molekülü, hücrelerimizdeki genetik bilgileri taşıyan bir moleküldür.
 • DNA molekülü, birbirine bağlı nükleotitlerden oluşur ve nükleotit, bir şeker, bir baz ve bir fosfattan meydana gelir.
 • DNA molekülünde, dört farklı baz bulunur: adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C).
 • DNA molekülü, çift sarmallı bir yapıya sahiptir ve bu yapı hidrojen bağlarıyla birbirine bağlıdır.
 • Bir DNA molekülünde, adenin timinle, guanin de sitozinle eşleşir.
 • Yapısında 1000 nükleotit bulunan bir DNA molekülünde:
  • Deoksiriboz sayısı, nükleotit sayısına eşittir.
  • Hidrojen bağı sayısı, adenin ve timin baz çiftleri ile guanin ve sitozin baz çiftlerinin sayısının toplamına eşittir.
  • Fosfat sayısı, nükleotit sayısından 1 eksiktir.
  • Adenin sayısı, timin sayısına eşittir.

Bu nedenle, yapısında 1000 nükleotit bulunan DNA molekülüne ait deoksiriboz sayısı ve fosfat sayısı bulunabilir.

Cevap: B) I ve III