Hücre içi glikoz konsantrasyonları %40 olan farklı tipteki X ve Y hücreleri glikoz konsantrasyonları %20 olan iki ayrı çözeltiye konuluyor. Bir süre sonra X hücresinin konduğu çözeltinin glikoz konsantrasyonu azalırken, Y hücresinin konduğu çözeltininki artıyor.     Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?A)X hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.B) Y hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.C) Y hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.D) X hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.E) X hücresine difüzyonla glikoz girmiştir.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59
Ödev Yardım Forum

Hücre içi glikoz konsantrasyonları %40 olan farklı tipteki X ve Y hücreleri glikoz konsantrasyonları %20 olan iki ayrı çözeltiye konuluyor. Bir süre sonra X hücresinin konduğu çözeltinin glikoz konsantrasyonu azalırken, Y hücresinin konduğu çözeltininki artıyor.

     Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A)X hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.
B) Y hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.
C) Y hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.
D) X hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.
E) X hücresine difüzyonla glikoz girmiştir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:36
  • Hücre içi Glikoz Konsantrasyonu: Bir hücrenin içinde bulunan glikoz miktarına denir.
  • Çözünmüş Madde Konsantrasyonu: Bir çözücüde çözünen maddelerin miktarına denir.
  • Difüzyon: Bir madde olmadan başka bir maddeye onun konsantrasyonunun yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru yayılmasıdır.
  • Aktif Taşıma: Bir maddeyi bir yerden bir yere taşımak için enerji harcanan durumdur.

Her iki hücre de %20 glikoz içeren bir çözeltiye konulduğunda:

  • X hücresindeki glikoz daha yüksektir ve böylece su ihtiyaç duyduğu glikozdan uzaklaşır (difüzyon).
  • Y hücresindeki glikoz daha düşüktür ve böylece su ihtiyaç duyduğu glikozun yönüne doğru hareket eder ve glikoz miktarı artar (difüzyon).

Sonuç olarak:

  • X hücresinden su çıkar ve glikoz konsantrasyonu düşer.
  • Y hücresine su girer ve glikoz konsantrasyonu artar.

Cevap: D) X hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.