Kulak dış kulak, orta kulak ve iç kulak kısımlarından oluşur.Kulağın iç kulak kısmında,I. Hava basınç dalgalarının mekanik titreşimlere dönüşmesiII. Sıvı dalgalarının duyu tüylerini hareketlendirmesiIII. Duyu tüylerinin titreşmesiyle sinirsel impulsların oluşmasıIV. Hava basınç dalgalarının sinirsel impuls oluşturmasıolaylarından hangileri gerçekleşir?A)I ve IIB) II ve IIIC) III ve IVD) I, II ve IIIE) II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Kulak dış kulak, orta kulak ve iç kulak kısımlarından oluşur.

Kulağın iç kulak kısmında,

I. Hava basınç dalgalarının mekanik titreşimlere dönüşmesi

II. Sıvı dalgalarının duyu tüylerini hareketlendirmesi

III. Duyu tüylerinin titreşmesiyle sinirsel impulsların oluşması

IV. Hava basınç dalgalarının sinirsel impuls oluşturması

olaylarından hangileri gerçekleşir?


A)I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:24
  1. Kulak dış kulak, orta kulak ve iç kulak kısımlarından oluşur. Dış kulak ses dalgalarını toplar ve orta kulağa iletir. Orta kulak, ses dalgalarını daha da kuvvetlendirir ve iç kulağa iletir. İç kulak ise, ses dalgalarını sinirsel impuls oluşturucu tüyler olan duyu tüylerine iletir.

  2. İç kulakta üç tür olay gerçekleşir:

  • Hava basınç dalgalarının mekanik titreşimlere dönüşmesi
  • Sıvı dalgalarının duyu tüylerini hareketlendirmesi
  • Duyu tüylerinin titreşmesiyle sinirsel impulsların oluşması
  1. Bu nedenle, doğru cevap E) II, III ve IV'tür.