Periyodu 12 s olan ve K-L arasında basit harmonik hareket yapan cisim için A noktasındaki hızının büyüklüğü kaç m/s dir?(π=3)A)1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Periyodu 12 s olan ve K-L arasında basit harmonik hareket yapan cisim için A noktasındaki hızının büyüklüğü kaç m/s dir?(π=3)


A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:08

1. Basit Harmonik Hareket Nedir?

 • Basit Harmonik Hareket, x-ekseninde gerçekleşen bir hareket türüdür.
 • Hareket eden cisim, belirli bir dengedir. X-ekseni üzerindeki denge etrafında salınım yapar.

2. Periyot Nedir?

 • Periyot, bir olayın başlangıcından sonra aynı olayın tekrar gerçekleşene kadar geçen zamandır.
 • Başka bir deyişle cismin bir tam dönmesine gerek duyulmaktadır.

3. Frekans Nedir?

 • Frekans, birim zamanda meydana gelen olay sayısıdır.
 • Periyot ile ters orantılıdır.

4. Yukarıdaki sorunun cevabını bulmak için;

 • Öncelikle frekansını bulmamız gerekir.

f=1/T=1/12=1/12 Hz

 • Daha sonra Mathf.PI sayısını denklemimize değerini ekleyerek "2πf" değerini bulmalıyız.

"2πf"=2∗3.14∗1/12Hz= 1/6 Hz

5. Hızını bulmak için ise aşağıdaki formülü kullanmalıyız.

"Amaks=ω*A"

 • ω(omega) = 2πf 'dir.

 • A ise genlikleridir. Genlik, salınımın çevresel toplam hızıdır.

 • Maksimum hız, genliğin ve açısal hızın çarpımıdır.

 • Soruya göre bize verilmeyen bilgileri yazdığımızda

*Amaks=2πf A Amaks=(1/6 Hz)∗K-L Amaks=K-L / 6**

olur.

 • Cevap = 2 olacaktır.