Aşağıdakilerden hangisi ileride uluslararası örgütlenme olarak kurulan “Birleşmiş Milletler”in temelini oluşturmuştur?A)Wilson ilkeleri BildirisiB) Atlantik BildirisiC) Truman DoktriniD) Balfour DeklorasyonuE) Münih Konferansı

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Aşağıdakilerden hangisi ileride uluslararası örgütlenme olarak kurulan “Birleşmiş Milletler”in temelini oluşturmuştur?


A)Wilson ilkeleri Bildirisi
B) Atlantik Bildirisi
C) Truman Doktrini
D) Balfour Deklorasyonu
E) Münih Konferansı

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:00
  1. II. Dünya Savaşı sırasında Franklin D. Roosevelt (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı) ile Winston Churchill (Birleşik Krallık Başbakanı) 1941'de Atlantik Bildirisi'ni imzaladılar.

  2. Bu bildiride, savaş sonrası için bir dizi ilke belirlendi. Bu ilkeler arasında şunlar yer alıyordu:

  • Her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı.
  • Ticaretin ve yatırımın serbestleştirilmesi.
  • Tüm insanların ekonomik güvenlik hakkı.
  • Tüm insanların sosyal güvenlik hakkı.
  1. Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturdu ve Birleşmiş Milletler'in kuruluş belgesi olan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda yer aldı.

  2. Birleşmiş Milletler, 1945 yılında 51 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması ile kuruldu. Birleşmiş Milletler'in amacı, uluslararası iş birliğini teşvik etmek, barış ve güvenliği sağlamak ve ekonomik ve sosyal kalkınmayı artırmaktır.

Cevap: Atlantik Bildirisi