A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Ödev Yardım Forum

    


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:05

Adım 1: Soruyu Oku ve Anla

Soruyoruz ki: "Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?"

Adım 2: Her Bir İfadeden Anla

  • I. Plasenta, bebek ile anne arasındaki gaz alışverişini sağlar.

  • II. Plasenta, bebek ile anne arasındaki besin alışverişini sağlar.

  • III. Plasenta, bebek ile anne arasındaki su alışverişini sağlar.

Adım 3: Her Bir İfadeyi İnceleyerek Doğru Olanları Bul

  • I. Plasenta, bebek ile anne arasındaki Gaz alışverişini sağlar.

Plasenta, bebeğin akciğerlerinin oluşmadan önce oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlar. Bu ifade doğrudur.

  • II. Plasenta, bebek ile anne arasındaki Besin alışverişini sağlar.

Plasenta, bebeğin besin ve oksijen ihtiyacı için aldığı maddeleri anne kanından alır ve bebeğe iletir. Ayrıca, bebekte oluşan atık maddeleri de anne kanına gönderir. Bu ifade de doğrudur.

  • III. Plasenta, bebek ile anne arasındaki Su alışverişini sağlar.

Plasenta, bebeğin su ihtiyacını da karşılar. Yani, anne kanından aldığı suyu bebeğin vücuduna iletir. Bu ifade de doğrudur.

Sonuç:

I, II ve III. ifadelerin hepsi doğrudur.

Cevap: E) I, II ve III