Bir bobin , alternatif akım devresine şekilde görüldüğü gibi bağlanmıştır.Buna göre bobinin devrede oluşturduğu indüktans  ;I . Bobinin özindüksiyon katsayısıII. Alternatif akımın maksimum gerilimiIII. Alternatif akımın frekansıifadelerinden hangilerine bağlıdır?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Bir bobin , alternatif akım devresine şekilde görüldüğü gibi bağlanmıştır.

Buna göre bobinin devrede oluşturduğu indüktans  ;

I . Bobinin özindüksiyon katsayısı

II. Alternatif akımın maksimum gerilimi

III. Alternatif akımın frekansı

ifadelerinden hangilerine bağlıdır?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:05

1) Bobin, alternatif akım devresine şekilde görüldüğü gibi bağlanmıştır.

2) Bobinin devrede oluşturduğu indüktans, bobinin özindüksiyon katsayısına, alternatif akımın maksimum gerilimine ve alternatif akımın frekansına bağlıdır.

3) Bobinin özindüksiyon katsayısı, bobinin yapısına ve boyutlarına bağlıdır.

4) Alternatif akımın maksimum gerilimi, alternatif akımın etkin geriliminin 1,41 katıdır.

5) Alternatif akımın frekansı, alternatif akımın saniyedeki tekrar sayısıdır.

6) Buna göre, bobinin devrede oluşturduğu indüktans; bobinin özindüksiyon katsayısına ve alternatif akımın frekansına bağlıdır.

Cevap: D) I ve III