A)1/3B) 2/3C) 4/3D) 3/2E) 9/5

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Ödev Yardım Forum

 

 


A)1/3
B) 2/3
C) 4/3
D) 3/2
E) 9/5

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:24:03

Soru: Aritmetiğin bir dalı olan ve oranların orantılı veya orantısız olup olmadığını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/3 B) 2/3 C) 4/3 D) 3/2 E) 9/5

Cevap: E) 9/5

Cevap: Orantı

Orantı, iki veya daha fazla niceliğin belirli bir kurala göre birbirine eşit olmasıdır.

Orantılı olmak için, iki niceliğin oranı sabit olmalıdır.

Örneğin, bir araba 100 kilometrede 50 litre benzin tüketiyorsa,

  • 200 kilometrede 100 litre benzin tüketir,
  • 300 kilometrede 150 litre benzin tüketir,
  • 400 kilometrede 200 litre benzin tüketir.

Görüldüğü gibi, arabanın tükettiği benzin miktarı ile kat ettiği mesafe arasındaki oran sabittir. Bu nedenle, "arabanın tükettiği benzin miktarı ile kat ettiği mesafe arasında orantı vardır" denebilir.

Bir orantıda, orantılı nicelikler arasında bir sabit vardır. Bu sabite orantı sabiti denir. Örneğin, yukarıdaki örnekte orantı sabiti 2'dir. Çünkü, arabanın tükettiği benzin miktarı, kat ettiği mesafenin iki katıdır.

Orantısız nicelikler arasında bir sabit yoktur. Bu nedenle, orantısız nicelikler bir orantıda yer alamazlar.