Aşağıdakilerden hangisi bir mutualizm örneği değildir?A)Mantar ve alg birlikteliği olan likenB) Mantar ve bitki birlikteliği olan mikorizaC) İnsan ve kalın bağırsağında vitamin sentezleyen bakterilerD) Köpek balığı ve kılavuz balıklarıE) Geviş getiren memeli ve selüloz sindiren bakteri

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdakilerden hangisi bir mutualizm örneği değildir?


A)Mantar ve alg birlikteliği olan liken
B) Mantar ve bitki birlikteliği olan mikoriza
C) İnsan ve kalın bağırsağında vitamin sentezleyen bakteriler
D) Köpek balığı ve kılavuz balıkları
E) Geviş getiren memeli ve selüloz sindiren bakteri

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:32

1. Mutualizm, iki farklı türün birbiriyle yararlandığı bir ilişkidir.

2. Liken, bir mantar ve bir alg arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkinin sonucunda oluşan bir organizmadır. Mantar, algden besin alır enquanto alg, mantardan su ve mineral alır.

3. Mikoriza, bir mantar ve bir bitki arasındaki karşılıklı yarar sağlayan ilişkinin sonucunda oluşan bir yapıdır. Mantar, bitkinin köklerine bağlanır ve bitkiye su ve mineral sağlar. Bitki ise mantara karbonhidrat sağlar.

4. İnsan ve kalın bağırsağında yaşayan bazı mikroplar arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki vardır. Mikroplar, bağırsakta bulunan lif ve sindiremediğimiz gıda parçacıklarıyla beslenir. Bağırsak asidiktir. Mikroplar bu asidik ortamı sevmezler ve hayatta kalabilmek için vitamin üretirler.

5. Köpek balıkları ve kılavuz balıkları arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yoktur. Kılavuz balıkları, köpek balıklarının yemek artıklarıyla ya da avlanmasına yardımcı olduğu bilinen bir ilişkiye sahip. Bu, mutualizm değildir.

6. Geviş getiren hayvanların bağırsağında bulunan mikroorganizmalar, yedikleri bitkilerdeki selülozu sindirir. Mikroorganizmalar selülozu parçalayarak geviş getiren hayvanların sindirebileceği küçük moleküllere dönüştürür.

Sonuç:

D) Köpek balığı ve kılavuz balıkları arasında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yoktur. Bu nedenle, köpek balığı ve kılavuz balıkları arasında mutualizm örneği bulunmamaktadır.