Çizgili kasın kasılmasında;I. Motor uç plaktan asetilkolin salgılanmasıII. Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest bırakılmasıIII. H bandının kaybolmasıIV. Sarkolemma üzerinde Na kanallarının açılmasıV. ATPaz enziminin aktifleşmesiolaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A)I - II - III - IV - VB) I - IV - II - V - IIIC) I - III - II - IV - VD) II - I - IV - III - VE) III - I - V - IV - II

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

Çizgili kasın kasılmasında;

I. Motor uç plaktan asetilkolin salgılanması

II. Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest bırakılması

III. H bandının kaybolması

IV. Sarkolemma üzerinde Na kanallarının açılması

V. ATPaz enziminin aktifleşmesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A)I - II - III - IV - V
B) I - IV - II - V - III
C) I - III - II - IV - V
D) II - I - IV - III - V
E) III - I - V - IV - II

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:45:45
  1. Motor uç plaktan asetilkolin salgılanması: Sinir uyarısı motor uç plağına ulaştığında asetilkolin nörotransmitteri salınır.
  2. Sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest bırakılması: Asetilkolin, sarkoplazmik retikulum üzerinde bulunan reseptörlere bağlanır ve bu da kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya salınmasına yol açar.
  3. H bandının kaybolması: Kalsiyum iyonları aktin ve miyozin filamentlerinin birbirine bağlanmasını sağlar. Bu sayede kas lifleri kısalır ve kas kasılır. Kas kasılırken H bandı kaybolur.
  4. Sarkolemma üzerinde Na kanallarının açılması: Kalsiyum iyonlarının salınmasıyla birlikte sarkolemma (kas hücre zarının yüzeyi) üzerindeki sodyum kanalları açılır. Bu kanallardan sodyum iyonları hücrenin içine girer ve kas kasılması için enerji sağlar.
  5. ATPaz enziminin aktifleşmesi: Kas kasıldıkça ATPaz enziminin aktifliği artar. ATPaz enzimi, ATP'yi (enerji molekülü) ADP'ye (enerji tüketen molekül) ve fosfata parçalar. Bu reaksiyondan açığa çıkan enerji, kas kasılması için kullanılır.

Dolayısıyla, çizgili kasın kasılmasında olayların doğru sırası I - IV - II - V - III şeklindedir.