Aşağıda verilen;I.   UItrasonII.  TomografiIII. SONARcihazlarından hangileri görüntüleme amacı ile kullanılmaktadır?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:58

 

Aşağıda verilen;

I.   UItrason
II.  Tomografi
III. SONAR

cihazlarından hangileri görüntüleme amacı ile kullanılmaktadır?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:35:43

Adım 1: Verilen cihazların ne olduğunu anlayalım.

  • Ultrason: Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak görüntüler oluşturan bir cihaz.
  • Tomografi: Vücudun kesit görüntülerini oluşturan bir cihaz.
  • SONAR: Su altında ses dalgaları kullanarak nesnelerin yerini saptayan bir cihaz.

Adım 2: Cihazların görüntüleme amacıyla kullanılıp kullanılmadığını belirleyelim.

  • Ultrason: Evet, ultrason görüntüleme amacıyla kullanılır.
  • Tomografi: Evet, tomografi görüntüleme amacıyla kullanılır.
  • SONAR: Hayır, sonar görüntüleme amacıyla kullanılmaz.

Adım 3: Görüntüleme amacıyla kullanılan cihazları seçelim.

  • Ultrason: Evet.
  • Tomografi: Evet.
  • SONAR: Hayır.

Cevap: (E) I, II ve III