I. Kıta Sahanlığı Sorunu,II. Batı Trakya Türkleri Sorunu,III. Hatay SorunuYukarıda verilen sorunlardan hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) I, II ve III

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

I. Kıta Sahanlığı Sorunu,

II. Batı Trakya Türkleri Sorunu,

III. Hatay Sorunu

Yukarıda verilen sorunlardan hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:39

1. Kıta Sahanlığı Sorunu:

  • Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırının belirlenmesi konusunda bir anlaşmazlıktır.
  • Her iki ülke de diğer ülkeye ait olduğunu iddia ettiği bir kıta sahanlığı bölgesine sahip olduğunu iddia etmektedir.

2. Batı Trakya Türkleri Sorunu:

  • Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığın haklarının ihlali iddiasıdır.
  • Batı Trakya'da yaşayan Türkler, eğitim, din özgürlüğü ve siyasi temsil gibi konularda sorunlar yaşadıklarını iddia etmektedir.

3. Hatay Sorunu:

  • Türkiye ve Suriye arasındaki sınırın belirlenmesi konusundaki anlaşmazlığa dayanmaktadır.
  • Hatay, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan bir ildir. Suriye, Hatay'ın kendisine ait olduğunu iddia etmekte; Türkiye, Hatay'ın kendi toprağı olduğunu savunmaktadır.

Bu sorunlar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir.

Cevap: D) I ve II