Aşağıda verilen; I. Yağmur damlalarının cama yapışması II. Suya düşen yaprağın ıslanması III. Duştan çıkan birinin vücudunun ıslak kalması durumlarından hangileri adezyon (yapışma) olayına örnek olarak gösterilebilir? A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Aşağıda verilen;
 
I. Yağmur damlalarının cama yapışması
 
II. Suya düşen yaprağın ıslanması
 
III. Duştan çıkan birinin vücudunun ıslak kalması
 
durumlarından hangileri adezyon (yapışma) olayına örnek olarak gösterilebilir?
 

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:37

Adım 1: Adezyon (yapışma), iki farklı maddenin yüzeyleri arasında oluşan çekim kuvvetidir. Bu kuvvet, maddelerin atomları veya molekülleri arasındaki elektrostatik veya kovalent bağlarla oluşur.

Adım 2: Yağmur damlalarının cama yapışması, adezyonun günlük hayattaki örneklerinden biridir. Yağmur damlaları, camın yüzeyindeki moleküllerle çekim kuvveti oluşturarak cama yapışır.

Adım 3: Suya düşen yaprağın ıslanması da adezyonun bir örneğidir. Yaprak, suya düştüğünde yaprağın yüzeyindeki moleküller suyun molekülleriyle çekim kuvveti oluşturarak yaprağın ıslanmasına neden olur.

Adım 4: Duştan çıkan birinin vücudunun ıslak kalması da adezyonun bir örneğidir. Duştan çıkan kişinin vücudundaki su damlacıkları, vücudun yüzeyindeki moleküllerle çekim kuvveti oluşturarak vücudun ıslak kalmasına neden olur.

Sonuç: E) I, II ve III

Cevabın doğruluğundan emin olmak için bu adımları takip edelim:

  • Yağmur damlaları cama yapışır mı? Evet, çünkü cam yüzeyindeki moleküllerle çekim kuvveti oluşturur.
  • Suya düşen yaprak ıslanır mı? Evet, çünkü yaprağın yüzeyindeki moleküller suyun molekülleriyle çekim kuvveti oluşturur.
  • Duştan çıkan kişinin vücudu ıslak kalır mı? Evet, çünkü vücudun yüzeyindeki moleküller su damlacıklarının molekülleriyle çekim kuvveti oluşturur.

Bu nedenle, doğru cevap E) I, II ve III'tür.