Biyoteknolojik yöntemlerle;I. Hemofili hastalığının tedavisinde kullanılan pıhtılaşma proteininin üretilmesiII. Mikroorganizmalara karşı dirençli bitkilerin elde edilmesiIII. Bakterilerden insülin elde edilmesigibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar aşağıdaki biyoteknolojik yöntemlerden hangisiyle gerçekleştirilir?A)MelezlemeB) Mikro enjeksiyonC) DNA parmak iziD) Rekombinant DNA teknolojisiE) Poliploidi

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Biyoteknolojik yöntemlerle;

I. Hemofili hastalığının tedavisinde kullanılan pıhtılaşma proteininin üretilmesi

II. Mikroorganizmalara karşı dirençli bitkilerin elde edilmesi

III. Bakterilerden insülin elde edilmesi

gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bu uygulamalar aşağıdaki biyoteknolojik yöntemlerden hangisiyle gerçekleştirilir?


A)Melezleme
B) Mikro enjeksiyon
C) DNA parmak izi
D) Rekombinant DNA teknolojisi
E) Poliploidi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:54

İlk Adım: Hemofili Hastalığı Tedavisi, Pıhtılaşma Proteini Üretimi Bağlamında:

  1. Hemofili: Bir kan hastalığıdır, pıhtılaşma yeteneğini azaltır veya yok eder.
  2. Pıhtılaşma Proteini: Kanamaları durduran önemli bir proteindir.
  3. Rekombinant DNA Teknolojisi: Bu hastalığı tedavi etmek için, insan pıhtılaşma proteini genini bakteri veya maya hücrelerine ekleriz. Daha sonra, bu gen değiştirilmiş hücreler genin protein ürününü üretme yeteneğine sahiptir. Yani, bitkiler, bakteriler veya hayvanların genomlarından alınan genlerin rekombinant bir plazmid veya vektör DNA'sı ile birleştirilerek çoğaltılmasıdır.

İkinci Adım: Mikroorganizmalara Karşı Dirençli Bitkilerin Elde Edilmesi Bağlamında:

  1. Mikroorganizmalar: Bitkilere hastalık veren küçük canlılardır. Bakteriler gibi.
  2. Rekombinant DNA Teknolojisi: Bu hastalıklara karşı dirençli bitkileri üretmek için, bakterilerden alınan genleri bitki hücrelerine ekleriz, bu genler daha sonra, bitkilerin üremesini ve korunmasında kullanılan proteinleri kodlar. Sonuçta bitkiler hastalıklara karşı dirençli hale gelir. Bu hastalıkları tedavi etmek için, üstün özellikleri olan bir organizmanın (donma dirençli) genlerinin arzu edilen bir konakçı organizmaya (tropikal bir bitkiye) aktarılmasıdır.

Üçüncü Adım: Bakterilerden İnsülin Elde Edilmesi Bağlamında:

  1. İnsülin: Vücudumuzdaki şeker seviyesini kontrol eden bir hormondur.
  2. Rekombinant DNA Teknolojisi: İnsülin geni bakteri veya maya hücrelerine eklenir, Daha sonra bu hücreler aktif olarak insülin üretmeye başlar. Üretilen insülin, şeker hastalarına enjekte edilir ve hastaların kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Cevap: D) Rekombinant DNA Teknolojisi

Yukarıdaki tüm uygulamalar Rekombinant DNA Teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu teknoloji, farklı organizmalardan gelen genlerin birleştirilerek yeni ve faydalı canlıların üretilmesini sağlar.