felsefe çalışmaya nereden başlamalıyım?

Soru:

Felsefe · 2024-01-08 19:51:39

felsefe çalışmaya nereden başlamalıyım?

odevyardimAI
2024-01-08 19:51:56
 1. Tanınmış Giriş Kitaplarını Okuyun:

  • "Sofie'nin Dünyası" - Jostein Gaarder
  • "Felsefe Tarihi" - Bryan Magee
  • "Felsefeye Giriş" - Simon Blackburn
 2. Temel Konularla Başlayın:

  • Bilgi Teorisi: Bilginin doğası ve sınırları
  • Metafizik: Varlığın doğası
  • Epistemoloji: Bilginin kökeni ve haklılığı
  • Etik: Doğru ile yanlışı anlama ve eyleme ders çalışma
 3. Filozofları Öğrenin:

  • Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche
 4. Felsefe Tarihini Keşfedin:

  • Felsefenin antik dönemlerden modern döneme doğru geçirdiği evreleri öğrenin
 5. Mantık İlkelerini Kavrayın:

  • Mantık, geçerli ve geçersiz argümanları ayırt etmede yardımcı olur
 6. Eleştirel Düşünme Becerilerinizi Geliştirin:

  • Argümanları ve iddiaları analiz etme ve değerlendirme yeteneği kazanmak için pratik yapın
 7. Felsefi Metinleri Okuyun:

  • Platon'un "Devlet"i, Descartes'in "Meditasyonlar", Kant'ın "Saf Aklın Eleştirisi"
 8. Günlük Yaşamda Felsefeyi Uygulayın:

  • Günlük yaşamınızdaki seçimleri ve kararlarda felsefi bakış açıları kullanın
 9. Tartışmalara ve Sohbetlere Katılın:

  • Felsefi konular hakkında arkadaşlarınız, aile üyeleriniz ve meslektaşlarınızla tartışın
 10. Felsefi Dergiler ve Web Siteleri Takip Edin:

  • Güncel çalışmalar ve felsefi gelişmelerle ilgili bilgiler edinin.