Aşağıda verilen özelliklerden hangileri hem arkelerde hem de bakterilerde görülür?l. Hücre zarıll. Peptidoglikan yapısındaki hücre duvarılll. RibozomlV. Yüksek G/S oranına sahip DNA taşımaA)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IIID) I, II ve IIIE) II, III ve IV 

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri hem arkelerde hem de bakterilerde görülür?

l. Hücre zarı

ll. Peptidoglikan yapısındaki hücre duvarı

lll. Ribozom

lV. Yüksek G/S oranına sahip DNA taşıma


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV 

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:52
  1. Hücre zarı: Arkeler ve bakteriler, hücrelerini çevreleyen bir hücre zarına sahiptir. Bu zar, hücrenin içini dış ortamdan ayırır ve çeşitli işlevlere sahiptir. Örneğin, hücrenin içeriğini korur, maddelerin içeri ve dışarı hareketini düzenler.
  2. Peptidoglikan yapısındaki hücre duvarı: Arkeler ve bakteriler, hücre duvarlarında peptidoglikan adı verilen bir yapıya sahiptir. Peptidoglikan, şeker ve amino asitlerden oluşan bir bileşiktir. Hücre duvarı, hücreye şekil verir, onu korur ve dış etkenlere karşı direnç sağlar.
  3. Ribozom: Arkeler ve bakteriler, protein sentezlemek için ribozom adı verilen organellere sahiptir. Ribozomlar, hücrenin sitoplazmasında bulunur ve genetik bilgileri proteinlere dönüştürmekten sorumludur.
  4. Yüksek G/S oranına sahip DNA taşıma: Arkeler ve bakteriler, DNA'larında guanin (G) ve sitozin (S) bazlarının sayısının adenin (A) ve timin (T) bazlarının sayısından fazla olması anlamına gelen yüksek bir G/S oranına sahiptir. Bu, hücrenin genetik bilgilerini korumasına ve çevre koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Bu özelliklere sahip olan canlılar hem arkelere hem de bakterilere aittir. Bu nedenle, doğru cevabımız seçenek C'dir.

Cevap: c) I ve III