Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsü için söylenemez?A)Azotlu organik atıklar ayrıştırılırsa ortamda inorganik azotlu bileşikler birikir.B) Nitrifikasyon olayında nitrit ve nitrat bakterileri görev alır.C) Bitkiler azotlu inorganik bileşikleri azotlu organik bileşiklere dönüştürürler.D) Canlıların azotlu organik atıkları sadece saprofit bakterilerce ayrıştırılır.E) Azot döngüsünde fotosentetik ve saprofit canlılar da görev alır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsü için söylenemez?


A)Azotlu organik atıklar ayrıştırılırsa ortamda inorganik azotlu bileşikler birikir.
B) Nitrifikasyon olayında nitrit ve nitrat bakterileri görev alır.
C) Bitkiler azotlu inorganik bileşikleri azotlu organik bileşiklere dönüştürürler.
D) Canlıların azotlu organik atıkları sadece saprofit bakterilerce ayrıştırılır.
E) Azot döngüsünde fotosentetik ve saprofit canlılar da görev alır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:39
  1. Azot döngüsü, azotun atmosfer, toprak ve canlılar arasında geçişini kapsayan bir süreçtir.
  2. Azotlu organik atıklar ayrıştırıldığında, atmosferdeki azot oksijenle birleşerek nitrat ve nitrit gibi inorganik azot bileşiklerine dönüşür.
  3. Bu inorganik azot bileşikleri bitkiler tarafından kullanılır ve azotlu organik bileşiklere dönüştürülür.
  4. Hayvanlar bitkileri yediğinde, bu azotlu organik bileşikler hayvanların vücuduna geçer.
  5. Hayvanlar ölünce veya atıklarını bıraktığında, bu azotlu organik bileşikler saprofit bakteriler ve diğer ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılır ve tekrar atmosfere geri dönüştürülür.

Bu nedenle, canlıların azotlu organik atıklarını sadece saprofit bakterilerin ayrıştırdığı ifadesi yanlıştır. Azot döngüsünde fotosentetik ve saprofit canlılar da görev alır.

Cevap: D) Canlıların azotlu organik atıkları sadece saprofit bakterilerce ayrıştırılır.