Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?A)Toprak reformu gerçekleştirilmiştir.B) Kara yolu yapımına önem verilmiştir.C) Tarımda modernleşmeye gidilmiştir.D) Marshall yardımlarından yararlanılmıştır.E) Liberal ekonomi modeli benimsenmiştir.

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?


A)Toprak reformu gerçekleştirilmiştir.
B) Kara yolu yapımına önem verilmiştir.
C) Tarımda modernleşmeye gidilmiştir.
D) Marshall yardımlarından yararlanılmıştır.
E) Liberal ekonomi modeli benimsenmiştir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:21:23
  1. Demokrat Parti Dönemi, 1950-1960 yılları arasında Türkiye'de iktidarda kalan siyasi partinin dönemidir.

  2. Demokrat Parti, toprak reformu, kara yolu yapımına önem verme, tarımda modernleşmeye gitme gibi politikalar izlemiştir.

  3. Marshall yardımlarından yararlanma ve liberal ekonomi modelinin benimsenmesi ise, Demokrat Parti Dönemi'nden önceki dönemde gerçekleşmiştir.

Dolayısıyla, A) seçeneği doğru cevap değildir.