Pentozlarla ilgili olarak;         I.   Yapısal izomerlerdir.         II.  RNA ve DNA moleküllerinin omurgasını oluştururlar.         III. Riboz ve deoksiriboz şekerleri bu gruba girer.         IV. Monosakkarit grubunda yer alırlar. ifadelerinden hangileri doğru değildir?A)Yalnız IB) II ve IIIC) I ve IVD) I ve IIIE) I, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

 Pentozlarla ilgili olarak;

         I.   Yapısal izomerlerdir.

         II.  RNA ve DNA moleküllerinin omurgasını oluştururlar.

         III. Riboz ve deoksiriboz şekerleri bu gruba girer.

         IV. Monosakkarit grubunda yer alırlar.

 ifadelerinden hangileri doğru değildir?


A)Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) I ve III
E) I, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:48
 • Soru: Pentozlarla ilgili olarak;

  • I. Yapısal izomerlerdir.
  • II. RNA ve DNA moleküllerinin omurgasını oluştururlar.
  • III. Riboz ve deoksiriboz şekerleri bu gruba girer.
  • IV. Monosakkarit grubunda yer alırlar.

  ifadelerinden hangileri doğru değildir?

 • Cevap: A) Yalnız I

 • Buna göre;

  • I. ifadesi yanlıştır. Çünkü pentozlar yapısal izomer değil, fonksiyonel izomerlerdir.
  • II. ifadesi doğrudur. Çünkü pentozlar, RNA ve DNA moleküllerinin omurgasını oluştururlar.
  • III. ifadesi doğrudur. Çünkü riboz ve deoksiriboz şekerleri, pentoz grubuna girer.
  • IV. ifadesi doğrudur. Çünkü pentozlar, monosakkarit grubunda yer alırlar.
 • Dolayısıyla, doğru olmayan ifade yalnızca I. ifadesidir.