20.yüzyıl filozoflarından biri olan Sartre’a göre insanda varoluş, özden önce vardır. Özünden önce, insan vardır; insan önce dünyaya gelir hatta salınır. Sonrasında tanımlanıp belirlenerek özünü ortaya koyar. Kendisini nasıl oluşturursa öyle tanımlanabilen insanın özünü belirleyen kendi kişisel yapısı dışında herhangi bir unsurun varlığı geçerli kabul edilemez.Sartre'ın görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A)İnsan, var olmaya doğru atılımlar gerçekleştirir.B) İnsan, kendisini oluşturduğu gibidir ve öznelliği buradadır.C) İnsan, tasarımladığı kendisini yaşayan bir tasarımdır.D) İnsanın dünyaya gelişi bilinçli ve kurgulanmış bir eylemdir.E) İnsan, belli bilinç düzeyine yükselerek özünü oluşturur.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:59

20.yüzyıl filozoflarından biri olan Sartre’a göre insanda varoluş, özden önce vardır. Özünden önce, insan vardır; insan önce dünyaya gelir hatta salınır. Sonrasında tanımlanıp belirlenerek özünü ortaya koyar. Kendisini nasıl oluşturursa öyle tanımlanabilen insanın özünü belirleyen kendi kişisel yapısı dışında herhangi bir unsurun varlığı geçerli kabul edilemez.

Sartre'ın görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A)İnsan, var olmaya doğru atılımlar gerçekleştirir.
B) İnsan, kendisini oluşturduğu gibidir ve öznelliği buradadır.
C) İnsan, tasarımladığı kendisini yaşayan bir tasarımdır.
D) İnsanın dünyaya gelişi bilinçli ve kurgulanmış bir eylemdir.
E) İnsan, belli bilinç düzeyine yükselerek özünü oluşturur.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:29
  1. Sartre'ın varoluşçuluk felsefesine göre, varoluş, özden önce gelir. Bu, insanın önce dünyaya geldiği ve daha sonra özünü belirlediği anlamına gelir.
  2. İnsan, kendisini nasıl oluşturursa öyle tanımlanır. Bu, insanın özünün kişisel yapısına göre belirlendiği anlamına gelir. Başka hiçbir unsur onun özünü etkileyemez.
  3. Sartre'ın bu görüşlerinden şu yargıya ulaşılamaz: "İnsanın dünyaya gelişi bilinçli ve kurgulanmış bir eylemdir."
  4. Bu yargıya ulaşılamaz çünkü insanın dünyaya gelişi bilinçli bir eylem değildir. İnsanlar doğdukları zaman bilinç sahibi değildirler. Bilinç, ancak daha sonra gelişir.