Meşşailik, İslam felsefesine ait bir görüştür. Aklın imkanlarını kullanarak inancı felsefe ve mantık ile  uzlaştırır. Gazali, Meşşailiğin bu tavrına kesin bir şekilde karşı çıkar. Aklın ve tecrübenin yanıltıcılığını gözler önüne sererek inanç ilimlerini akli ilimlerden ayırmaya yönelir.Bu parçaya göre Gazali'nin görüşünü yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir?A)İnanç konuları akılla ilişki kurulmadan edinilir.B) İnanç konuları akla dayandırılarak temellenir.C) İnsanın tecrübeleri, ilahi emirleri onaylar niteliktedir.D) Bilgi, aklî tecrübe yardımı ile kazanılır.E) Bilgide mistik tecrübe değil mantık söz konusudur.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Meşşailik, İslam felsefesine ait bir görüştür. Aklın imkanlarını kullanarak inancı felsefe ve mantık ile  uzlaştırır. Gazali, Meşşailiğin bu tavrına kesin bir şekilde karşı çıkar. Aklın ve tecrübenin yanıltıcılığını gözler önüne sererek inanç ilimlerini akli ilimlerden ayırmaya yönelir.

Bu parçaya göre Gazali'nin görüşünü yansıtan yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A)İnanç konuları akılla ilişki kurulmadan edinilir.
B) İnanç konuları akla dayandırılarak temellenir.
C) İnsanın tecrübeleri, ilahi emirleri onaylar niteliktedir.
D) Bilgi, aklî tecrübe yardımı ile kazanılır.
E) Bilgide mistik tecrübe değil mantık söz konusudur.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:57
  1. Gazali, Meşşailiğin aklı kullanarak inancı felsefe ve mantıkla uzlaştırma tavrına karşı çıkar.
  2. Gazali, aklın ve tecrübenin yanıltıcı olabileceğini düşünür.
  3. Gazali, inanç ilimlerini akli ilimlerden ayırmak ister.
  4. Gazali'ye göre, inanç konuları akılla ilişki kurulmadan edinilir.

Cevap: A)