A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54
Ödev Yardım Forum

     


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:24:12

Soru: Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

I. Fotosentez (Bitkilerin ışık enerjisiyle gıda üretme süreci) sırasında bitkiler karbondioksit ve su kullanarak glikoz ve oksijen üretirler. II. Hücre solunumu (Hücrelerin enerji üretme süreci) sırasında hücreler glikoz ve oksijen kullanarak karbondioksit ve su üretirler. III. Fotosentez ve hücre solunumu birbirini tamamlayan iki süreçtir.

Cevap: D) I ve III

Cevap için karar verme adımları:

  1. Fotosentez sürecinde bitkiler karbondioksit ve su kullanarak glikoz ve oksijen üretirler. (Bu bilgi doğrudur)
  2. Hücre solunumu sürecinde hücreler glikoz ve oksijen kullanarak karbondioksit ve su üretirler. (Bu bilgi de doğrudur)
  3. Fotosentez ve hücre solunumu birbirini tamamlayan iki süreçtir. (Bu bilgi yanlıştır.)

    Fotosentez ve hücre solunumu birbirini tamamlayan iki süreç değildir. Fotosentez, canlıların gıda üretmesini sağlayan bir süreçtir. Hücre solunumu ise, canlıların enerji üretmesini sağlayan bir süreçtir. Bu iki süreç birbirinden bağımsızdır.

Dolayısıyla, cevap D) I ve III olarak bulunmalıdır.