18.yüzyılda Aydınlanma sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de başkaldırarak devlet karşısında bireyin haklarını genişletmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla siyasette ve ekonomide liberalizm etkili olmaya başlamıştır. Ancak talep edilen ortam yine sağlanamamıştır. Buna tepki olarak 19. yüzyılda eşitliği temel alan sosyalizm doğmuştur. 19. yüzyıl liberalizm ile sosyalizmin çekiştiği bir ideolojiler çağı olmuştur.Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?A)18-19. yüzyılda birbirine karşıt görüşler ortaya çıkmıştır.B) Aydınlanma döneminde mükemmel düzen arayışı içine girilmiştir.C) 18. yüzyılda devlet karşısında bireyin konumu güçlendirilmeye çalışılmıştır.D) 19. yüzyılda yeni ideolojiler oluşturulmuştur.E) Aydınlanma döneminde bireyin mutluluğu otoritelere itaatte görülmüştür.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

18.yüzyılda Aydınlanma sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de başkaldırarak devlet karşısında bireyin haklarını genişletmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla siyasette ve ekonomide liberalizm etkili olmaya başlamıştır. Ancak talep edilen ortam yine sağlanamamıştır. Buna tepki olarak 19. yüzyılda eşitliği temel alan sosyalizm doğmuştur. 19. yüzyıl liberalizm ile sosyalizmin çekiştiği bir ideolojiler çağı olmuştur.

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?


A)18-19. yüzyılda birbirine karşıt görüşler ortaya çıkmıştır.
B) Aydınlanma döneminde mükemmel düzen arayışı içine girilmiştir.
C) 18. yüzyılda devlet karşısında bireyin konumu güçlendirilmeye çalışılmıştır.
D) 19. yüzyılda yeni ideolojiler oluşturulmuştur.
E) Aydınlanma döneminde bireyin mutluluğu otoritelere itaatte görülmüştür.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:01
 1. 18. yüzyılda Aydınlanma, dine, geleneğe ve siyasi otoriteye başkaldırarak bireyin haklarını genişletmeyi amaçlamıştır.

 2. Bu nedenle, siyasette ve ekonomide liberalizm etkili olmaya başlamıştır.

 3. Ancak talep edilen ortam yine sağlanamayınca, 19. yüzyılda eşitliği ilke edinen ''sosyalizm'' doğmuştur.

  1. yüzyıl liberalizm ve sosyalizmin çekiştiği bir ''ideolojiler çağı'' olmuştur.
 4. Soruda geçen bölümü bu adımlara bölerek, cevabı seçeneklerini ''bu adımlar'' ile ilintilendir:

  • A şıkkı= 15 yaşındaki bir öğrenci için fazla karmaşıktır
  • B şıkkı= Parçada ''mükemmel düzen arayışı'' ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir.
  • C şıkkı= 18. yüzyılda Aydınlanma döneminde bireyin hakları genişletmey amaclanmıştır.
  • D şıkkı= Parçada geçen "18. yüzyıl", "toplum eliti, aydınlar, kilise, devletten beklenen değişken"dir.Dolayısıyla pozitifcest hareket kendini gerekçelendirerek diğer egemen ideolojilere karşıdır. -E şıkkı= Parçada, "Aydınlanma döneminde bireyin mutluluğu otoritelere itaatte görülmüştür." gibisinden bir bilgi verilmemiştir.Dolayısıyla "E" seçeneği doğru bir yargı değildir.

Cevap: E) Aydınlanma döneminde bireyin mutluluğu otoritelere itaatte görülmüştür.