Bir alternatif gerilim kaynağının akım denklemii = 20 (qrt2) sin 50π . t şeklindedir.Bu devrede dolaşan akımın etkin değeri kaç amperdir?A)10B) 15C) 20D) 25E) 50

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Bir alternatif gerilim kaynağının akım denklemi

i = 20 (qrt2) sin 50π . t şeklindedir.

Bu devrede dolaşan akımın etkin değeri kaç amperdir?


A)10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 50

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:25

Bir alternatif gerilim kaynağının akım denklemi: = 20 (qrt2) sin 50π . t şeklindedir. Devrede dolaşan akımın etkin değeri: 1) Öncelikle akım denklemindeki sinüs işaretinin ortalama değeri 0 olduğunu biliyoruz. Yani, akımın ortalama değeri sıfırdır. 2) Etkin değer, akımın ortalama değeri yerine kullanılan bir değerdir ve akımın şiddetini daha iyi ifade eder. 3) Etkin değer, akımın kareler ortalamasının karekökü ile bulunur. Akımın karesi I^2 denir. 4) Bu durumda, I^2 = 20^2 (qrt2)^2 sin^2(50π . t) = 800 2 sin^2(50π . t) 5) Etkin değer, I_{eff} = sqrt(I^2 ort)= sqrt(800 2 1/2) = 20 amperdir.

Cevap C) 20 amperdir