Aşağıda verilen;I. Rüzgar enerjisiII. Güneş enerjisiIII. Dalga enerjisiIV. Doğalgazenerji türlerinden hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır?A)I ve IIB) I ve IIIC) I ve IVD) I, II ve IIIE) III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Aşağıda verilen;

I. Rüzgar enerjisi

II. Güneş enerjisi

III. Dalga enerjisi

IV. Doğalgaz

enerji türlerinden hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır?


A)I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:29

Adım 1: Yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımını anla.

Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal süreçlerle yenilenen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, güneş, rüzgar, su ve jeotermal enerjiyi içerir.

Adım 2: Her bir enerji türünü incele.

  • Rüzgar enerjisi: Rüzgarın kinetik enerjisinden elde edilen enerji türüdür. Rüzgar türbinleri kullanılarak elektrik üretilir.
  • Güneş enerjisi: Güneş ışığından elde edilen enerji türüdür. Güneş panelleri kullanılarak elektrik üretilir.
  • Doğalgaz: Fosil yakıt kökenli bir enerji türüdür ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz.
  • Dalga enerjisi: Okyanus dalgalarının hareketiyle elde edilen bir enerji türüdür.
  • Jeotermal enerji: Yeraltı kaynaklarının sıcaklığıyla elde edilen enerjidir.

Adım 3: Yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki farkı tespit et.

  • Rüzgar, güneş ve dalga enerjisi: Doğal süreçlerle sürekli yenilenen kaynaklardır.
  • Doğalgaz: Zamanla tükenen bir kaynaktır ve yenilenmez.

Cevap: D) I, II ve III

Rüzgar, güneş ve dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır.