Prokaryot bir hücrede bulunan DNA molekülü ile aynı hücredeki tRNA molekülleri;I. hidrojen bağı bulundurmaII. sitoplazmada bulunmaIII. en fazla iki çeşit pürin bazı bulundurmagibi özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir? A)Yalnız IB) I ve IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Prokaryot bir hücrede bulunan DNA molekülü ile aynı hücredeki tRNA molekülleri;

I. hidrojen bağı bulundurma

II. sitoplazmada bulunma

III. en fazla iki çeşit pürin bazı bulundurma

gibi özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir?


A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:58

1. Adım: Prokaryot hücreyi anla.

  • Prokaryot hücre, çekirdeği ve diğer zarlı organelleri olmayan basit bir hücredir.
  • Prokaryotlarda DNA molekülü ve tRNA molekülleri sitoplazmada bulunur.

2. Adım: Hidrojen bağını anla.

  • Hidrojen bağı, iki atom arasındaki hidrojen atomunun bir diğer atoma bağlandığı kimyasal bir bağ türüdür.
  • DNA ve tRNA molekülleri, birbirleriyle hidrojen bağı yoluyla bağlanır.

3. Adım: Pürin bazıları hakkında bilgi edin.

  • Pürin bazıları, adenin ve guanin gibi, DNA ve RNA moleküllerinde bulunan azotlu bazlardır.
  • DNA ve tRNA molekülleri en fazla iki çeşit pürin bazı içerir.

4. Adım: Ortak özellikleri belirle.

  • DNA ve tRNA molekülleri, hidrojen bağı bulundurması, sitoplazmada bulunma ve en fazla iki çeşit pürin bazı bulundurması ortak özellikleridir.

Cevap: E) I, II ve III'e sahiptirler.