Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan,I. Endoplazmik retikulumII. MitokondriIII. KloroplastOrganellerin hangilerinin içinde ya da üzerinde başka bir organel bulunabilir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan,

I. Endoplazmik retikulum

II. Mitokondri

III. Kloroplast

Organellerin hangilerinin içinde ya da üzerinde başka bir organel bulunabilir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:56
  1. Ökaryot hücreler: Hücre çekirdeğine sahip hücrelerdir. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında çeşitli organeller bulunur.
  2. Endoplazmik retikulum: Birbirine bağlı olan ince borulardan oluşan bir organeldir. Sitoplazmada madde iletimini sağlar. Endoplazmik retikulumun iki çeşidi vardır: Pürüzsüz ve pürüzlü. Pürüzsüz endoplazmik retikulum, lipid ve steroid üretir. Pürüzlü endoplazmik retikulum ise protein üretir.
  3. Mitokondri: Hücrenin enerji santrali olarak bilinir. Hücre için enerji üretir.
  4. Kloroplast: Sadece bitki hücrelerinde bulunan bir organeldir. Fotosentez yaparak bitki için besin üretir.
  5. Bu üç organel: Endoplazmik retikulum, mitokondri ve kloroplast, sitoplazmada ya da üzerinde başka bir organel içerebilirler. Bu hücreler kendi görevleri yanında kendi içerisinde de çeşite ayrılabilirler, bunlar da başka organeller olabilir, bunlara "organelcik" denir.

Cevap: E) I, II ve III