I. SitoplazmaII. MitokondriIII. RibozomIV. ÇekirdekProkaryot hücrelerde RNA moleküllerine yukarıdaki hücresel yapılardan hangilerinde rastlanabilir?A)I ve IIB) I ve IIIC) II ve IVD) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

I. Sitoplazma

II. Mitokondri

III. Ribozom

IV. Çekirdek

Prokaryot hücrelerde RNA moleküllerine yukarıdaki hücresel yapılardan hangilerinde rastlanabilir?


A)I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:52

1. Adım: Prokaryot hücreler, çekirdek içi organel veya zarlı yapı içermeyen hücrelerdir. Bu hücresel organeller, prokaryotların diğer hücre tiplerinden temel farklarından biridir. 2. Adım: Prokaryot hücrelerde RNA molekülleri sitoplazma ve ribozomlarda bulunur. 3. Adım: Mitokondri ve çekirdek prokaryot hücrelerde bulunmaz.

Sonuç olarak, prokaryot hücrelerde RNA moleküllerine sitoplazma ve ribozomlarda rastlanır.

Cevap: B) I ve III