Aynı yükseklikte bulunan farklı cisimlerin kütleleri arasında m1 < m2 = m3 ilişkisi vardır.Cisimlerin potansiyel enerjileri E1, E2, E3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?A)E1 = E2 = E3 B) E1 < E2 = E3 C) E2 = E3 < E1D) E2 < E1  < E3E) E3 < E2 < E1

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Aynı yükseklikte bulunan farklı cisimlerin kütleleri arasında m1 < m2 = m3 ilişkisi vardır.

Cisimlerin potansiyel enerjileri E1, E2, E3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


A)E1 = E2 = E
B) E1 < E2 = E
C) E2 = E< E1
D) E2 < E1  < E3
E) E3 < E2 < E1

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:25:09

1. adım: Potansiyel enerji, bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Yükseklik arttıkça potansiyel enerji de artar.

2. adım: Bu soruda, üç cismin aynı yükseklikte olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, cisimlerin potansiyel enerjileri aynı olacaktır.

3. adım: Ancak, sorunun ayrıca m1 < m2 = m3 olduğunu da belirttiğini unutmamalısın. Bu, m1 cismminin kütlesinin m2 ve m3 cisimlerinin kütlelerinden daha az olduğu anlamına gelir.

4. adım: Potansiyel enerji, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır. Yani, bir cismin kütlesi arttıkça, potansiyel enerjisi de artar.

5. adım: O halde, m1 cismminin potansiyel enerjisi m2 ve m3 cisimlerinin potansiyel enerjisinden daha az olacaktır.

Cevap: B) E1 < E2 = E3