Protein, karbonhidrat ve yağlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A)Hepsinin yapısında C, H, O ve N bulunur.B) Enerji üretiminde kullanım sıraları karbonhidrat, protein ve yağdır.C) İçerdikleri enerji miktarına göre yağ, karbonhidrat, protein şeklinde sıralanırlar.D) Canlı yapısına katılım oranları protein > yağ > karbonhidrattır.E) Hepsi düzenleyici olarak görev yapar.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Protein, karbonhidrat ve yağlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)Hepsinin yapısında C, H, O ve N bulunur.
B) Enerji üretiminde kullanım sıraları karbonhidrat, protein ve yağdır.
C) İçerdikleri enerji miktarına göre yağ, karbonhidrat, protein şeklinde sıralanırlar.
D) Canlı yapısına katılım oranları protein > yağ > karbonhidrattır.
E) Hepsi düzenleyici olarak görev yapar.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:39:49

1. Adım: Protein, karbonhidrat ve yağların yapıları hakkında bilgi edin.

 • Proteinlerin yapısında C, H, O ve N elementleri bulunur.
 • Karbonhidratların yapısında C, H ve O elementleri bulunur.
 • Yağların yapısında C, H ve O elementleri bulunur.

2. Adım: Protein, karbonhidrat ve yağların enerji üretiminde kullanım sırasını öğren.

 • Vücut öncelikle karbonhidratları enerji için kullanır.
 • Karbonhidratlar bittikten sonra proteinler enerji için kullanılır.
 • Proteinler bittikten sonra yağlar enerji için kullanılır.

3. Adım: Protein, karbonhidrat ve yağların içerdikleri enerji miktarını karşılaştır.

 • 1 gram protein 4 kalori enerji içerir.
 • 1 gram karbonhidrat 4 kalori enerji içerir.
 • 1 gram yağ 9 kalori enerji içerir.

4. Adım: Protein, karbonhidrat ve yağların canlı yapısına katılım oranlarını karşılaştır.

 • Canlı yapısına en çok protein katılır.
 • Canlı yapısına ikinci en çok yağ katılır.
 • Canlı yapısına en az karbonhidrat katılır.

5. Adım: Protein, karbonhidrat ve yağların düzenleyici olarak görev yapıp yapmadıklarını öğren.

 • Proteinler düzenleyici olarak görev yapmazlar.
 • Karbonhidratlar düzenleyici olarak görev yapmazlar.
 • Yağlar düzenleyici olarak görev yapmazlar.

Cevap: D) Canlı yapısına katılım oranları protein > yağ > karbonhidrattır.