Bir araştırmacı, özelliklerini bilmediği ökaryot bir hücrenin üç farklı organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.A organeli faaliyeti sonucunda serbest amino asit miktarı azalmıştır.B organeli ortamın oksijen miktarını artırmıştır.C organeli glikoprotein salgılamıştır.Bu sonuçlara göre;I. A organeli hücre içi sindirimden sorumlu bir organeldir.II. B organeli çift katlı zara sahiptir.III. C organeli golgidir.IV. A, B veya C organeli aynı hücrede bulunabilir.ifadelerinden hangileri doğrudur?A)I ve IIB) II ve IVC) II ve IIID) II, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Bir araştırmacı, özelliklerini bilmediği ökaryot bir hücrenin üç farklı organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

A organeli faaliyeti sonucunda serbest amino asit miktarı azalmıştır.

B organeli ortamın oksijen miktarını artırmıştır.

C organeli glikoprotein salgılamıştır.

Bu sonuçlara göre;

I. A organeli hücre içi sindirimden sorumlu bir organeldir.

II. B organeli çift katlı zara sahiptir.

III. C organeli golgidir.

IV. A, B veya C organeli aynı hücrede bulunabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A)I ve II
B) II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:42:02
  1. A organeli: Serbest amino asit miktarı azaldığına göre, bu organel hücre içi sindirimden sorumludur.

  2. B organeli: Ortamın oksijen miktarını artırdığına göre, bu organel mitokondri'dir. Mitokondri çift katlı zara sahiptir.

  3. C organeli: Glikoprotein salgıladığına göre, bu organel golgidir.

  4. A, B veya C organelinin aynı hücrede bulunup bulunmayacağı sorusunun cevabı evet'tir. Ökaryot hücreler, bu organellerin hepsini içerirler.

Dolayısıyla, doğru cevap D) II, III ve IV'tür.