Bacak toplardamarına verilen işaretli alyuvar hücresi karaciğere gelinceye kadar aşağıdaki damarlardan hangisine uğramak zorunda değildir?A)Alt ana toplardamarB) Akciğer toplardamarıC) Kapı toplardamarıD) AortE) Akciğer atardamarı

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

Bacak toplardamarına verilen işaretli alyuvar hücresi karaciğere gelinceye kadar aşağıdaki damarlardan hangisine uğramak zorunda değildir?


A)Alt ana toplardamar
B) Akciğer toplardamarı
C) Kapı toplardamarı
D) Aort
E) Akciğer atardamarı

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:45:53

1. Adım: Bacak toplardamarına verilen işaretli alyuvar hücresi vücutta hangi yolu takip eder?

Bacak toplardamarından başlayan işaretli alyuvar hücresi, öncelikle alt ana toplardamara ulaşır. Daha sonra, alt ana toplardamardan akciğer toplardamarına geçer. Akciğer toplardamarından akciğerlere giden işaretli alyuvar hücresi, burada oksijenlenir. Oksijenlenen hücre, akciğer atardamarına geçerek kalbe gider. Kalpten aort adlı ana atardamara pompalanan işaretli alyuvar hücresi, vücudun tüm bölgelerine dağılır.

2. Adım: Kapı toplardamarı bu yolda nerede bulunur?

Kapı toplardamarı, vücudun sindirim sisteminden gelen kanı karaciğere taşıyan damardır. Kapı toplardamarı, alt ana toplardamar ve akciğer toplardamarının birleştiği yerde başlar ve karaciğere ulaşır.

Cevap: C) Kapı toplardamarı

Özetle, bacak toplardamarına verilen işaretli alyuvar hücresi, akciğerlere gidip oksijenlenmeden önce karaciğere uğramak zorunda değildir. Bu nedenle, doğru cevap C) Kapı toplardamarıdır.