Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu masada kütleler serbest bırakıldığında ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N olur? ( g = 10 m/s2 )A)5B) 10C) 20D) 30E) 40

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Sürtünme katsayısının 0,2 olduğu masada kütleler serbest bırakıldığında ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N olur? ( g = 10 m/s2 )


A)5
B) 10
C) 20
D) 30
E) 40

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:18

Sürtünme katsayısı: Bir cismin hareketini engellemek için uygulanan kuvvetin, cismin ağırlığına oranına denir. Bu katsayı 0 ile 1 arasında değişir. Sürtünme katsayısı arttıkça hareket etmek daha zor olur, azaldıkça hareket etmek daha kolay olur.

Gerilme kuvveti: Bir ipin veya telin iki ucu çekildiğinde oluşan kuvvete denir. Gerim kuvvetinin birimi Newton'dur (N).

1. Adım: Masadaki kutunun ağırlığını bulalım:

Kutunun kütlesi = 10 kg Yer çekimi ivmesi (g) = 10 m/s^2

Ağırlık = Kütle x Yer çekimi ivmesi Ağırlık = 10 kg x 10 m/s^2 Ağırlık = 100 N

2. Adım: Kutunun sürtünme kuvvetini bulalım:

Sürtünme kuvveti = Sürtünme katsayısı x Ağırlık Sürtünme katsayısı = 0,2 Ağırlık = 100 N

Sürtünme kuvveti = 0,2 x 100 N Sürtünme kuvveti = 20 N

3. Adım: İpteki gerilme kuvvetini bulalım:

Kutunun hareketini sağlamak için ipte oluşan gerilme kuvveti, sürtünme kuvvetine eşit olmalıdır.

Gerilme kuvveti = Sürtünme kuvveti Gerilme kuvveti = 20 N

Sonuç: 0.2 sürtünme katsayısı olan masadaki 10 kiloluk kutunun hareketi için oluşması gereken gerilme kuvveti 20 N'dır.

Cevap: D) 30