Aynı takıma ait olduğu bilinen iki canlı için,I. Aynı sınıf, aynı şube ve aynı âleme sahiptirler.II. Aynı tür olabilirler.III. Farklı cinse ait olamazlar.İfadelerinden hangileri yanlıştır?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) I ve IIIE) I,II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Aynı takıma ait olduğu bilinen iki canlı için,

I. Aynı sınıf, aynı şube ve aynı âleme sahiptirler.

II. Aynı tür olabilirler.

III. Farklı cinse ait olamazlar.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:03

Elbette, işte 15 yaşındaki bir öğrencinin anlayabileceği şekilde açıklanmış cevap:

1. Adım: Soruyu dikkatlice oku.

2. Adım: Verilen ifadeleri tek tek incele.

  • I. Aynı sınıf, aynı şube ve aynı âleme sahiptirler. Bu ifade doğrudur çünkü aynı takıma ait olan canlılar aynı sınıf, aynı şube ve aynı âleme de ait olmalıdır.

  • II. Aynı tür olabilirler. Bu ifade de doğrudur çünkü aynı takıma ait olan iki canlı aynı tür de olabilirler.

  • III. Farklı cinse ait olamazlar. Bu ifade yanlıştır çünkü aynı takıma ait olan iki canlı farklı cinse de ait olabilirler. Örneğin, bir erkek ve bir dişi aslan aynı takıma, aynı sınıfa, aynı şubeye ve aynı âleme aittir, ancak farklı cinse aittirler.

3. Adım: Hangi ifadelerin yanlış olduğunu belirle.

Sadece III. ifade yanlıştır.

Sonuç:

Cevap: B) Yalnız III