Skolastik felsefe, Hristiyan dogmalarını sistemleştirme çabası içinde olmuştur. Bu dönemde Hristiyan düşünürlerinin amacı, dini dogmaları temellendirmek, anlaşılabilir hâle getirmek ve geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bunun için de Antik Yunan filozoflarının görüşlerinden faydalanmışlardır. Örneğin mantık alanındaki çalışmalar dini kabullerin desteklenmesinde kullanılmıştır.Bu parçada sözü edilen Antik Yunan düşünürü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?A)AristotelesB) EmpedoklesC) ThalesD) SokratesE) Anaksimandros

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Skolastik felsefe, Hristiyan dogmalarını sistemleştirme çabası içinde olmuştur. Bu dönemde Hristiyan düşünürlerinin amacı, dini dogmaları temellendirmek, anlaşılabilir hâle getirmek ve geniş kitlelere ulaştırmaktır. Bunun için de Antik Yunan filozoflarının görüşlerinden faydalanmışlardır. Örneğin mantık alanındaki çalışmalar dini kabullerin desteklenmesinde kullanılmıştır.

Bu parçada sözü edilen Antik Yunan düşünürü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


A)Aristoteles
B) Empedokles
C) Thales
D) Sokrates
E) Anaksimandros

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:48
  1. Skolastik felsefe, Hristiyan dini inançlarını düzenleme ve daha anlaşılır hale getirme çabası içinde olan bir felsefe türüdür.
  2. Skolastik düşünürler, bu amacı gerçekleştirmek için Antik Yunan filozoflarının bilgi ve yöntemlerinden faydalanmışlardır.
  3. Özellikle mantık alanında önemli çalışmalar yapan Aristoteles'in görüşleri, dini inançların desteklenmesinde kullanılmıştır.
  4. Bu nedenle, paragrafta sözü edilen Antik Yunan filozofu Aristoteles'tir.

Cevap: A) Aristoteles