Aydınlanma felsefesi, düşüncelerini geniş çevrelere benimsetebilmek için, bilimin kesin anlatımı yerine her türlü yazı şekline başvurur. Düşünürleri de sistemli düşünüp çalışan filozoflar değil, daha çok Locke ve Voltaire gibi büyük yazarlardır. Bunlar yazılarında ulusal dillerini kullanmakla düşüncelerinin geniş çevrelere de yayılmasını sağlamışlardır. Bu düşünceler dergilerle, toplantılardaki tartışmalarla, ödüllü yarışmalarla, genel kitaplıklarla ve felsefe ile sıkı bir işbirliği yapan edebiyatla geniş çevrelere yayılmıştır.  Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?A)Aydınlanma döneminde filozof yoktur.B) Aydınlanma döneminde felsefe ile edebiyat birlikte gelişmiştir.C) Aydınlanma felsefesinin temel amacı edebi zenginlik sağlamaktır.D) Aydınlanma döneminde yazarlar filozofların yerini almıştır.E) Aydınlanma döneminde sadece dar bir tabaka aydınlatılabilmiştir.

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Aydınlanma felsefesi, düşüncelerini geniş çevrelere benimsetebilmek için, bilimin kesin anlatımı yerine her türlü yazı şekline başvurur. Düşünürleri de sistemli düşünüp çalışan filozoflar değil, daha çok Locke ve Voltaire gibi büyük yazarlardır. Bunlar yazılarında ulusal dillerini kullanmakla düşüncelerinin geniş çevrelere de yayılmasını sağlamışlardır. Bu düşünceler dergilerle, toplantılardaki tartışmalarla, ödüllü yarışmalarla, genel kitaplıklarla ve felsefe ile sıkı bir işbirliği yapan edebiyatla geniş çevrelere yayılmıştır.  

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A)Aydınlanma döneminde filozof yoktur.
B) Aydınlanma döneminde felsefe ile edebiyat birlikte gelişmiştir.
C) Aydınlanma felsefesinin temel amacı edebi zenginlik sağlamaktır.
D) Aydınlanma döneminde yazarlar filozofların yerini almıştır.
E) Aydınlanma döneminde sadece dar bir tabaka aydınlatılabilmiştir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.