Edwin Hubble bizden çok uzaklardaki yıldızlar ve galaksilerin bize ulaşan ışınlarının daha büyük dalga boylu kırmızı ışığa doğru kayma eğiliminde olduğunu gözlemledi. Hubble bu gözlemden yola çıkarak Dünya'dan çok uzaktaki yıldızların ve galaksilerin, Dünya'dan uzaklıkları ile doğru orantılı bir hızla uzaklaştıklarını ifade etmiştir.Hubble bu yorumunu hangi fiziksel ilke ile açıklayabilmiştir?A)GirişimB) KırınımC) KırılmaD) Fotoelektrik OlayE) Doppler Olayı

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Edwin Hubble bizden çok uzaklardaki yıldızlar ve galaksilerin bize ulaşan ışınlarının daha büyük dalga boylu kırmızı ışığa doğru kayma eğiliminde olduğunu gözlemledi. Hubble bu gözlemden yola çıkarak Dünya'dan çok uzaktaki yıldızların ve galaksilerin, Dünya'dan uzaklıkları ile doğru orantılı bir hızla uzaklaştıklarını ifade etmiştir.

Hubble bu yorumunu hangi fiziksel ilke ile açıklayabilmiştir?


A)Girişim
B) Kırınım
C) Kırılma
D) Fotoelektrik Olay
E) Doppler Olayı

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:58

Adım 1: Edwin Hubble, çok uzaktaki yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığın daha büyük dalga boylu kırmızı ışığa doğru kayma eğiliminde olduğunu bulmuştur.

Adım 2: Doppler olayı, bir hareketli kaynak veya hareketli bir gözlemcinin olduğu durumlarda, kaynaktan uzaklaşan veya kaynağa yaklaşan bir gözlemci için kaynak tarafından yayılan ses dalgasının frekansının değiştiğinin anlaşılmasıdır. Dolayısıyla bu ses dalgasının, ses hızının hareket yönündeki bileşeni ile hareket ettiği hız farkına** eşit bir hıza sahip olduğunu söyleriz.

Adım 3: Hubble, yıldızların ve galaksilerin Dünya'dan uzaklaştığını ve bu uzaklaşma hızının Dünya ile aralarındaki mesafe ile doğru orantılı olduğunu ileri sürdü.

Adım 4: Bu gözlemler, Doppler olayı ilkesi ile uyumludur. Doppler olayı, hareketli bir kaynaktan veya hareketli bir gözlemciden gelen ışığın frekansının değiştiğini belirtir.

Sonuç: Hubble; dikkat çektiği bu kırmızıya kaçış olgusunu Doppler olayından başka bir şey ile açıklayamazdı; bu yüzden CEVAP E'dir.