Yukarıda dört farklı reaksiyon numaralarla belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)II bütün canlılarda gerçekleşebilir.B) I bitkilerde gerçekleşebilir.C) IV bitkilerde gerçekleşebilir.D) III bakterilerde gerçekleşebilir.E) I dehidrasyon olayıdır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59
Ödev Yardım Forum

Yukarıda dört farklı reaksiyon numaralarla belirtilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)II bütün canlılarda gerçekleşebilir.
B) I bitkilerde gerçekleşebilir.
C) IV bitkilerde gerçekleşebilir.
D) III bakterilerde gerçekleşebilir.
E) I dehidrasyon olayıdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:39:36
  1. I numaralı tepkime fotosentezdir. Fotosentez sadece bitkilerde gerçekleşir. Bu tepkimede bitkiler güneş ışığından enerji alarak karbon dioksit ve suyu glikoza ve oksijene dönüştürürler.
  2. II numaralı tepkime fermantasyondur. Fermantasyon hem bitkilerde hem de hayvanlarda gerçekleşebilir. Bu tepkimede glikoz oksijensiz ortamda pirüvata ve daha sonra da laktik aside veya etanole dönüştürülür.
  3. III numaralı tepkime amonyak üretimi veya dezaminasyondur. Bu tepkime bakterilerde gerçekleşir.
  4. IV numaralı tepkime hücresel solunumdur. Hücresel solunum tüm canlılarda gerçekleşir. Bu tepkimede glikoz oksijenli ortamda karbondioksite ve suya dönüştürülür.

Dolayısıyla, II numaralı tepkimenin (fermantasyonun) tüm canlılarda gerçekleşebileceği ifadesi yanlıştır.