Kütleleri ve De Broglie dalga boyları eşit olan aynı ortamdaki iki parçacığınI.HızlarıII.Momentum büyüklükleriIII.Kinetik enerjileriniceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Kütleleri ve De Broglie dalga boyları eşit olan aynı ortamdaki iki parçacığın

I.Hızları

II.Momentum büyüklükleri

III.Kinetik enerjileri

niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:35:22
  • Kütleleri ve De Broglie dalga boyları eşit olan iki parçacığın hızları, momentum büyüklükleri ve kinetik enerjileri kesinlikle eşittir.
  • Hız: Parçacıkların kinetik enerjileri ve momentum büyüklükleri aynıysa, hızları da aynı olmalıdır.
  • Momentum büyüklüğü: Momentum, bir parçacığın kütlesi ve hızıyla belirlenir. Parçacıkların kütleleri ve hızları aynıysa, momentum büyüklükleri de aynı olmalıdır.
  • Kinetik enerji: Kinetik enerji, bir parçacığın hareketinden kaynaklanan enerjidir. Parçacıkların momentum büyüklükleri ve hızları aynıysa, kinetik enerjileri de aynı olmalıdır.

Bu nedenle, kütleleri ve De Broglie dalga boyları eşit olan aynı ortamdaki iki parçacığın hızları, momentum büyüklükleri ve kinetik enerjileri kesinlikle eşittir.

Cevap: E) I, II ve III