I. Azotlu organik bazII. 5 karbonlu şekerIII. 6 karbonlu şekerIV. Fosforik asitYukarıda verilenden hangileri bir nükleotitin yapısında bulunur?A)I ve IV B) I, II ve IVC) I, III ve IVD) I, II ve IIIE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

I. Azotlu organik baz

II. 5 karbonlu şeker

III. 6 karbonlu şeker

IV. Fosforik asit

Yukarıda verilenden hangileri bir nükleotitin yapısında bulunur?


A)I ve IV 
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:24
  1. Nükleotit: DNA ve RNA moleküllerini oluşturan yapı taşlarıdır.
  2. Azotlu organik baz: Adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) gibi nükleotitlerin yapısında bulunan organik moleküllerdir.
  3. 5 karbonlu şeker: Deoksiriboz (DNA) veya riboz (RNA) gibi nükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şekerlerdir.
  4. 6 karbonlu şeker: Glikoproteinde bulunan şeker.
  5. Fosforik asit: Nükleotitlerin yapısında bulunan organik asittir.

Soru:

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bir nükleotitin yapısında bulunur?

A) I ve IV B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

Cevap:

B) I, II ve IV

Nükleotitler dört önemli bileşen içerir: 1. bir azotlu organik baz (A, T, G veya C), 2. bir 5 karbonlu şeker (deoksiriboz veya riboz) ve 3. bir fosforik asit molekülü. Bu nedenle, bir nükleotitin yapısında azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosforik asit bulunur.