Sınıflandırma biliminin geliştirilmesiyle,I. Canlıların ortak özelliklerinin belirlenmesiII. Canlıların birbirlerinden farklı özelliklerinin ortaya çıkarılmasıIII. Canlı çeşitliliği hakkında veri toplanmasısonuçlarından hangileri hedeflenmektedir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I,II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Sınıflandırma biliminin geliştirilmesiyle,

I. Canlıların ortak özelliklerinin belirlenmesi

II. Canlıların birbirlerinden farklı özelliklerinin ortaya çıkarılması

III. Canlı çeşitliliği hakkında veri toplanması

sonuçlarından hangileri hedeflenmektedir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I,II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:43:01

1. Sınıflandırma bilimi nedir?

Sınıflandırma bilimi, canlıları özellikleri belirleyerek ve gruplamayı sağlar.

2. Sınıflandırma biliminin geliştirilmesinin hedefleri nelerdir?

Sınıflandırma biliminin geliştirilmesinin hedefleri şunlardır:

  • Canlıların ortak özelliklerinin belirlenmesi: Canlıları benzerlikleri yani ortak özellikleri açısından inceleyerek, hangi özellikleri paylaştıklarını belirlemek. > Canlıların birbirlerinden farklı özelliklerinin ortaya çıkarılması: Canlıları farklılıkları açısından inceleyerek, hangi özelliklerde farklılaştıklarını belirlemek. > Canlı çeşitliliği hakkında veri toplanması: Canlıların çeşitliliğini ölçmek veya belirlemek için canlıların sayısını ve türlerini belirleyerek veri toplamak.

3. Cevabımız nedir?

Cevabınız E) I, II ve III'tür.