RNA molekülleri hücrede;I. Protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp ribozoma taşımaII. Çekirdekçikte üretilip, ribozomun yapısına katılmaIII. Amino asitleri ribozoma taşımagibi görevler üstlenebilir. Bu görevleri yerine getiren RNA çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?                   I                   II                IIIA)        mRNA         rRNA           tRNAB)         mRNA         tRNA           rRNAC)         tRNA           mRNA         rRNAD)         tRNA           rRNA           mRNAE)         rRNA           mRNA         tRNA

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

RNA molekülleri hücrede;

I. Protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp ribozoma taşıma

II. Çekirdekçikte üretilip, ribozomun yapısına katılma

III. Amino asitleri ribozoma taşıma

gibi görevler üstlenebilir. Bu görevleri yerine getiren RNA çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

                   I                   II                III


A)        mRNA         rRNA           tRNA
B)         mRNA         tRNA           rRNA
C)         tRNA           mRNA         rRNA
D)         tRNA           rRNA           mRNA
E)         rRNA           mRNA         tRNA

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:53
 1. RNA molekülleri, hücrede çeşitli görevler üstlenir.

 2. Bunlar arasında,

  • Protein sentezi için gerekli genetik bilgiyi DNA'dan alıp ribozoma taşıma (mRNA),
  • Çekirdekçikte üretilip, ribozomun yapısına katılma (rRNA) ve
  • Amino asitleri ribozoma taşıma (tRNA) görevleri bulunur.
 3. Bu görevleri yerine getiren RNA çeşitleri, mRNA, tRNA ve rRNA'dır.

 4. Cevap seçeneğindeki ifadeleri incelediğimizde,

  • A seçeneğinde, mRNA, rRNA ve tRNA doğru olarak verilmiştir.
  • B seçeneğinde, mRNA, tRNA ve rRNA sıralamasında tRNA yanlıştır.
  • C seçeneğinde, tRNA, mRNA ve rRNA sıralamasında mRNA yanlıştır.
  • D seçeneğinde, tRNA, rRNA ve mRNA sıralamasında mRNA yanlıştır.
  • E seçeneğinde, rRNA, mRNA ve tRNA sıralamasında mRNA yanlıştır.

Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.