Yüksekliği fazla olan dağların tepesinde bulunan karların yaz mevsiminin sonlarına kadar erimemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?A) Açık hava basıncının yükseklere çıkıldıkça azalmasıB)  Erime noktasının düşmesiC)  Açık hava basıncının yükseklerde fazla oluşuD)  Basıncın hal değişimine etkisinin olmayışıE)  Yükseklere çıkıldıkça kaynama noktasının artması

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Yüksekliği fazla olan dağların tepesinde bulunan karların yaz mevsiminin sonlarına kadar erimemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Açık hava basıncının yükseklere çıkıldıkça azalması
B)  Erime noktasının düşmesi
C)  Açık hava basıncının yükseklerde fazla oluşu
D)  Basıncın hal değişimine etkisinin olmayışı
E)  Yükseklere çıkıldıkça kaynama noktasının artması

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:51

Soru: Yüksekliği fazla olan dağların tepesinde bulunan karların yaz mevsiminin sonlarına kadar erimemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Açık hava basıncının yükseklere çıkıldıkça azalması B) Erime noktasının düşmesi C) Açık hava basıncının yükseklerde fazla oluşu D) Basıncın hal değişimine etkisinin olmayışı E) Yükseklere çıkıldıkça kaynama noktasının artması

Cevap: A) Açık hava basıncının yükseklere çıkıldıkça azalması

Yükseklikteki hava basıncı 100 metre yüksekte %1 azalırken, her 11 metre yükselikte ise 1 cm azalır. Ayrıca, ısıl transferin basınca bağımlılığı vardır. Ortamlardaki sıcaklığı korunmasını sağlayan atmosfer basıncı ile belirli bir sıcaklık ve faz bileşeninden oluşan ortamdaki ısı hareketi bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, atmosfer basıncı yüksek olduğunda evapotranspirasyon azalır, yani buharlaşma ve terleme etkisi azalır. Buna bağlı olarak da, suyun buz halinden su haliney geçmesi ya da karların erimesi gecikir.

Basınç arttıkça, erime noktası artar ve suyun buz halinden sıvı hale geçmesi zorlaşır. Atmosfer basıncı yüksek olduğunda, suyun buz halinden sıvı hale geçmesi için daha fazla ısı gerekir. Bu nedenle, yüksekliği fazla olan dağların tepesinde bulunan karların yaz mevsiminin sonlarına kadar erimemesi için, atmosfer basıncının yüksek olması gerekir.

Diğer seçenekler ise yanlış veya mantıksızdır.

Burada cevap A seçeneğidir.